Monthly Archives: Aralık 2018

Kotra Sigorta’dan Kefalet Sigortası – Teminat Mektubu

Banka limitlerinizin üzerindeki baskıyı kaldırın… Ticari sözleşmeleriniz ve Kamu İhaleleriniz için Teminat Mektubu arayışınıza çözüm üretiyoruz Ticari sözleşmelerinizin ve ihale süreçlerinizin kefilini bulmak zordur. Bankalardaki nakdi ve gayri nakdi varlıklarınızı sadece ticaretiniz için kullanmaya devam edin, kefalet senedinizi biz temin edelim. Artık, Kamu ve Diğer ihalelere katılırken geçici ve kesin teminat mektupları yerine Sigorta Şirketince […]