Monthly Archives: Mayıs 2019

Otel Paket Sigortaları

Geniş Kapsamlı Otel Paket sigortaları; Ancak hasar sonrası fark edilebilen, otellerin mevcut sigorta poliçelerinde yer alan muafiyet oranları ve teminat kısıtlamaları turizm işletmelerine çok büyük faturaların çıkmasına sebep olmaktadır. Kotra Sigorta olarak, bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla yurt dışı reasürör şirketlerle özel olarak tasarladığımız “Otel Paket Poliçeleri” ile Turizm Sektörüne hizmet vermekteyiz. Bina, Makine, Elektronik […]