ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI GÜVENCEMİZ ALTINDA

Araç şarj istasyonlarının kurulumları ve kullanımları Ülkemizde hızla artmaktadır.
Önümüzdeki dönemde mevcut istasyon sayılarının çok daha fazla artış göstereceği de
hepimizin malumdur. Açık alanlarda olduğu kadar akaryakıt istasyonu, avm vb. riskli
alanlarda da konumlanabilen şarj istasyonlarının sigorta güvencesi sistemine dahil edilmesi,
sistemlerin güvenilirliği açısında önemli bir ihtiyaçtır.

Yenilenebilir enerji sistemleri başta olmak üzere enerji sektöründe büyük bir portföye sahip
Kotra Sigorta olarak şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştiren epc şirketlerinin montaj
riskleri, cihazları kullanan kişilerin maruz kalabileceği maddi ve bedeni zararlar ve şarj cihazı
üreticilerinin ürün sorumluluk riskleri için dizayn ettiğimiz özel sigorta poliçelerini enerji
sektörünün hizmetine sunmuş durumdayız.
Bilindiği üzere enerji aktarma üniteleri özellikle yangın , elektrik akımına kapılma ve şarj
edilen aracın zarar görmesi riskleri bakımından hassasiyet içermektedir. Cihazlardan
kaynaklanabilecek yangın hasarları bakımından bulunduğu yerdeki diğer yapılarda ve komşu
binalarda oluşacak hasarlar için, sorumluluklarına bağlı olarak yükleniciler ve işleticiler büyük
miktarlarda tazminat yükleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Meydana gelebilecek bu
zararlar için işleten, kurulumunu yapan veya üretici tarafında sorumluluklar ticaret kanunu
nezdinde farklılık arz etmektedir. Tüm tarafların uçtan uca korunabilmesi Kotra Sigorta olarak
önem verdiğimiz bir kavramdır.

Bu çerçevede, Ülkemizde elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması sürecini
destekliyor, sigortalılarımıza bu alanda güvenli yatırım yapabilecekleri ortamı tesis ediyoruz.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram