Author Archives: Volkan Koc

ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI GÜVENCEMİZ ALTINDA

Araç şarj istasyonlarının kurulumları ve kullanımları Ülkemizde hızla artmaktadır. Önümüzdeki dönemde mevcut istasyon sayılarının çok daha fazla artış göstereceği de hepimizin malumdur. Açık alanlarda olduğu kadar akaryakıt istasyonu, avm vb. riskli alanlarda da konumlanabilen şarj istasyonlarının sigorta güvencesi sistemine dahil edilmesi, sistemlerin güvenilirliği açısında önemli bir ihtiyaçtır. Yenilenebilir enerji sistemleri başta olmak üzere enerji sektöründe […]

Enerji Verimliliği Projesi Performans ve Sorumluluk Sigortası

Enerji verimliliği Projesi performansına Sigorta Güvencesi KOTRA Sigorta’dan… Kamu ve özel sektöre ait bina ve tesislerde enerji verimliliği performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanacak Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) artık sigorta güvencesinde.  KOTRA Sigorta olarak, Enerji Hizmet Şirketlerinin (ESCO-Energy Service Company) ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı Şirketlerinin (EVD) uyguladıkları projelerdeki riskler için özel olarak tasarlanmış sigorta poliçelerini sektörün […]

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Santrallerin kurulumlarını yapan yüklenici firmalarımız (EPC) için mesleki sorumluluk riskleriyle ilgili teminatlar sunmaktayız. Özellikle, santral kurulumunu takiben test devresinin tamamlanması ve kesin kabul sonrası, uzatılmış ihbar sürelerini kapsayan dizayn ve tasarım sorumlulukları için özel içeriklere sahip mesleki sorumluluk risklerine teminat sağlayabilmekteyiz.

Montaj All Risk Sigortaları

EPC firmalarımız için, poliçe süresi içinde montaj sahasında bulunan tüm ekipmanlar, çalışanlar ve üçüncü şahıslar; doğal afetler, yangın, hırsızlık, terör, kötü niyetli hareketler, sel-su baskını, emniyeti suistimal, hasar sonrası enkaz kaldırma, mevcut yapıya gelecek zararlar, alt yükleniciler için çapraz sorumluluk riskleri, kusurlu malzeme ve/veya işçilik, ve/veya kusurlu plan-proje kaynaklı ana teminatlar olmak üzere bir çok […]

Ürün Sorumluluk Sigortaları

Üretici firmalarımızın imal etmiş olduğu ürünlerin kusurundan kaynaklı olarak, üçüncü şahıs ve kurumların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar için teminat sağlayan sigorta ürünüdür. Üçüncü kişi ve kurumların zararlarını üreticiye rücu etmesi durumunda sigorta poliçelerimiz devreye girmektedir. Sektörel bazda farklı genişletmeler ile teminatlar tek bir paket poliçe olarak sunulmaktadır.

İşyeri Sigortaları

Sanayi tesisleri, küçük-orta-büyük üretim proseslerine sahip atölyeler, satış noktaları, hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, taahhüt işleri yapan işletmeler vb. birçok kurumun taşıdığı riskler, fiziki ve sorumluluk riskleri bakımından büyük farklılıklar göstermektedir. Kotra Sigorta olarak tüm kurumların risklerini tek tek değerlendirip, en doğru şartlara sahip poliçeleri en doğru fiyatlarla sigortalılarımıza sunmaktayız.

Nakliyat Sigortaları

Yurt içi / yurt dışı emtia taşımaları yapan firmalarımız ve freight forwarder olarak tüm nakliye organizasyonunu üstlenen taşımacılık şirketlerimizin taşıma ve sorumluluk riskleri için geniş kapsamlı özel teminatlar sağlanmaktadır. Emtia Nakliyat Sigortaları Navlun Sigortaları Kıymet Nakli Sigortaları Tekne Sigortaları Sorumluluk Sigortaları

İnşaat All Risk Sigortaları

İnşaat firmalarımız için, poliçe süresi içinde inşaat sahasında bulunan tüm ekipmanlar, çalışanlar ve üçüncü şahıslar; doğal afetler, yangın, hırsızlık, terör, kötü niyetli hareketler, sel-su baskını, emniyeti suistimal, hasar sonrası enkaz kaldırma, mevcut yapıya gelecek zararlar, alt yükleniciler için çapraz sorumluluk riskleri, kusurlu malzeme ve/veya işçilik, ve/veya kusurlu plan-proje kaynaklı ana teminatlar olmak üzere bir çok […]

Siber Risk Sigortaları

Yaşanan teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştıran yenilikler getirse de, siber riskler, her geçen gün artan saldırı frekansı ve yükselen maliyetleri sebebiyle firmaların korkulu rüyası haline gelmeye başlamıştır. Özellikle Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında uygulamaya alınan yüksek miktarlarda ki idari para cezaları, fidye talepleri, marka ve itibar zararları, hukuksal takip masrafları vb. birçok konu, veri işleyen […]

Ticari Alacak Sigortaları

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır. Hangi Satışlarım Kredi Sigortası Teminatı Altındadır? –Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, vb) altında olmayan satışlar […]