Enerji Santrali Sigortaları

Güneş Enerji Santrali Sigortaları;

Ülkemiz güneşlenme süreleri ve yatırım yapılabilecek arazi mevcudiyeti bakımından PV Güneş enerji sistemi yatırımlarına oldukça müsaittir. Dolayısıyla konu, her biri potansiyel müşterimiz olan
yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Kotra Sigorta olarak müşterilerimizin aldıkları yatırım kararlarında yanlarında bulunup onları desteklemek adına GES Sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yürütmekteyiz.

Güneş Enerji Santrallerinin gerek kurulum gerekse işletme dönemindeki elementer ve finansal kayıplar başlığı altındaki risklerine çözümler üretiyoruz.

Montaj döneminde kullanılan ekipmanlara gelebilecek zararlar ile montaj personelinin geçirebileceği iş kazalarına karşı sigortalılarımızın korunmasını sağlayabilmekteyiz. Ayrıca; kurulumu yapılacak ekipmanları da olası hasarlara karşı şantiye sahasına gelene kadar teminat altına alıyoruz.

Çatılara yapılacak kurulumlarda EPC firmalarının 3.şahıs sorumluluk ve mesleki sorumluluk risklerini de GES’e özel olarak geliştirilmiş sigorta ürünleri ile teminat altına alabiliyoruz.

İşletme döneminde de faaliyette bulunan Güneş Enerji Santralini doğal afet risklerine, yangına ve hırsızlığa karşı güvence altına alıyoruz. Ayrıca; Teminata giren olası bir hasar sonrası santralin elektrik üretememesi nedeni ile işletmenin uğradığı Kar Kayıplarına teminat sağlıyoruz. Kullanılan ekipmanların üreticileri tarafından taahhüt edilen üretim performanslarının düşmesi halinde de teminat sağlayabilmekteyiz. Konu hakkında yaptığımız araştırmalar ve özel sigorta çalışmaları ile GES yatırımcısının her an yanında bulunuyor ve sadece büyümeye odaklanmasını sağlıyoruz.

Rüzgar Enerji Santrali Sigortaları;
Güneş verimliliğinde olduğu gibi rüzgar yoğunluğunda da Ülkemiz yatırıma son derece uygundur. Malatya İlimiz istisna olmak üzere, görece düşük rüzgar gücü yoğunluğu sebebiyle Doğu Anadolu Bölgemiz’in dışında hemen tüm Bölgelerimizde ciddi yatırımlar yapılmış olup, mevcut kapasite artışları devam etmektedir.

Rüzgar Enerji Santrallerinde kullanılacak bileşenlerin kurulum sahasına getirtilmesi sırasında oluşacak hasarlar, ürünlerin sahaya gelmesini takiben montaj aşamasında karşılaşılabilecek, montaja ve üçüncü şahıs sorumluluk riskleri ve santralin devreye alınması sonrasında işletme döneminde yaşanacak riskler için sigorta çözümlerimiz mevcuttur.

Tüm bu sigorta ürünlerinin dışında, poliçe teminatlarına giren bir hasarın gerçekleşmesi nedeniyle üretilemeyen enerjiden dolayı ortaya çıkan gelir kayıpları için de kar kaybı teminatı sağlanmaktadır. Kar kaybı teminatıyla, özellikle finans kurumlarınca sağlanan kredilerin geri ödemelerinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmekte olup, öz sermaye ile kurulan tesislerin gelir istikrarı açısından da önem arz etmektedir.

Biyokütle Enerji Santrali Sigortaları;
Ülkemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zenginliği, çöplerin ıslahı ve ayrışmasına sağladığı katkılar sebepleriyle her geçen gün sayıları ve kapasiteleri artmakta olan biyokütle enerji santralleri için özel teminatların olduğu sigorta ürünleri sunmaktayız.

Özellikle poliçe teminatlarına giren bir hasarın meydana gelmesi sebebiyle ortaya çıkan kar kayıpları, çevresel sorumluluk riskleri, makine kırılması ve makine kırılmalarına bağlık kar kaybı riskleri teminat altına alınmaktadır. Kurulum aşamasında ekipmana gelecek zararlar, işveren ve üçüncü şahıs riskleri için de sigorta ürünlerimiz mevcuttur.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram