İşletmenizin Hayat Sigortası-Ticari Alacak Sigortası

  • Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.
  • Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi teminat altındadır.
  • Hangi Satışlarım Kredi Sigortası Teminatı Altındadır?

–Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif, vb) altında olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurumları haricindeki satışlar,

–Açık hesap, mal mukabili ve vesaik mukabili (çek ve senet dahil) satışlar,

–Vadeli faturalı satışlar,

–Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dahil) yapılan satışlar.

Ticari Alacak Sigortasının Faydaları

  • Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
  • İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
  • Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini artırır.
  • Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına yardımcı olur.
  • Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.
  • Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram