Kefalet Sigortaları

Banka limitlerinizin üzerindeki baskıyı kaldırın…

Ticari sözleşmeleriniz ve Kamu İhaleleriniz için Teminat Mektubu arayışınıza çözüm üretiyoruz.

Ticari sözleşmelerinizin ve ihale süreçlerinizin kefilini bulmak zordur. Bankalardaki nakdi ve gayri nakdi varlıklarınızı sadece ticaretiniz için kullanmaya devam edebilirsiniz.

Artık, Kamu ve Diğer ihalelere katılırken geçici ve kesin teminat mektupları yerine Sigorta Şirketince düzenlenen kefalet senetlerini sunabilirsiniz.

Kotra Sigorta, ihale süreçlerinde ve bayilik anlaşmalarında özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif oluşturup bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlamak üzere reel sektörün elini rahatlatmaktadır.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram