Kotra’dan Güneş Enerji Sektörü İçin Sigorta Çözümleri

Kotra Sigorta Yönetim kurulu başkanı Sn. Osman Tüken ile “Güneş Enerjisinde Sigortacılık” ile ilgili röportajında, güneş enerjisindeki sigortacılık faaliyetleri, çatı uygulamalarındaki son durum ve yeni bir ürün olan 25 yıllık verimlililk sigortası ile ilgili genel fikir ve düşüncelerini ilettiler.

Röportajın detayları;

  1. Uzun yıllardan beri Güneş enerji Santrallerini sigortalama konusunda çalışmalar yürütmektesiniz. Buna istinaden temel sorunlar konusunda neler düşünüyorsunuz?

Güneş enerji yatırımcıları herkesin bildiği üzere tesislerini devreye almak için çok zorlu bir süreçten geçmekteler. Özellikle kredi temini yatırımcıyı son derece zorlayan bir konu. Artık son noktada yatırımcılar sıra sigorta işlemlerine geldiği zaman psikolojik olarak bu işlemi de karşısına çıkan bir sorun olarak algılıyor. Bir an evvel çözümlemek davranışı ile hareket ediyor. İncelemek ve araştırmak için süreç yorgunluğu nedeni ile fazla emek harcayamıyor. Sonrasında da sigorta poliçelerinde gözlerinden kaçan bir eksik madde, yaşadıkları bir hasarda mağduriyet oluşturabiliyor. Yatırımcıların yatırımlarını en geniş teminatlar ile güvence altına alacak sigorta poliçesini temin etmek üzere hareket etmesi gerekli. Önemli bir konu. Teminat Karşılaştırmalarını madde madde yapmalılar.

Bu süreçte Finansman kuruluşlarının da sigortacılık yapmaya çalıştığını eklemek gerekli. Maalesef GES lerin sigorta ürünlerine genel müdürlüklerinden gelen sigorta üretim hedefi olarak bakmaktalar. Bu yaklaşım nedeni ile poliçe içerikleri ile fazla ilgilenmemekteler. Yatırımcı da finansal ilişkisi nedeni ile sigorta süreçlerinde finansman kuruluşuna teslim olma hali yaşıyor maalesef. Sigorta ve Güneş enerji sektörü açısından en üzücü konulardan birisi budur. Bu durumu en azından bilinçli sigortalı yaklaşımı ile aşmak gerekli.

Gene maalesef sigorta ürünleri birbiri ile karşılaştırılırken önceliği prim oluşturuyor. İçerik tüketici nezdinde fiyatın gerisinde kalıyor. Bu algının da değişmesi faydalı olacaktır.

Teknik açıdan değerlendirme yapmamız gerekirse; Sigorta poliçelerinde bulunan sigorta bedellerinin belirlenmesi için işçilikler, nakliye masrafları ve Vergiler eklenmeden işlem yapılmakta. Bu durum hasar oluşması sonrası yatırımcılara eksik hasar ödemesi olarak geri döner. Tam ve doğru bedeller ile sigorta poliçeleri yapılmalı.

Gene poliçeler üzerindeki sigorta limitleri kontrol edilmelidir. Karşımıza bu tip sorunlar çokça geliyor maalesef. 1 mw enerji santralinde yaklaşık 400.000 USD civarında Güneş paneli kullanılmakta. Sigorta poliçelerinde 50.000 – 100.000 – USD limitler ile dolu veya doğal afet teminat limitleri görmekteyiz. Bu limitler bu hasar çeşitleri için oldukça yetersiz. Ayrıca arıza ve hırsızlık gibi hasar türleri için 10.000- 20.000 USD gibi muafiyetler görmekteyiz. Bildiğiniz gibi muafiyet hasardan kesilecek miktar anlamına gelmektedir. Hal böyle olunca bu muafiyet limitleri bulunan sigorta poliçelerinde yatırımcıların hasar tazminatı alma imkanı da oldukça düşüyor.

Özetlemek gerekirse; Yatırımın faaliyet konusu ve hassasiyetine göre doğru sigorta poliçesinin alınması gerekir. Aksi halde yatırımcı telafisi mümkün olmayan finansal kayıplar yaşayabilir.

  1. Sektörde çatı uygulamaları konusunda halen bazı belirsizlikler olmasına karşın, sigorta sektörü çatı uygulamaları için Güvence vermeye hazır mı? Ne tür kayıplar için sigorta devreye girecektir?

Arazi sistemleri için yatırımcılar çoğu noktayı öğrendi ve sigorta konusunda artık bilinç düzeyinin artması ile birlikte güven tahsis edildi. Fakat çatı sistemleri için yatırımcıların bir de çatısının bulunduğu tesis için riskleri mevcut. Kurulum Konut çatısında ise konut için de bileşik risk mevcut.

Yatırımcılardaki en büyük endişelerden biri çatıya kurulacak güneş enerji sistemi evime veya tesisime zarar verir mi endişesi. Benim şahsen amacım güneş enerji sektörünün büyümesi önündeki engellerin kalkması için elimden gelen mesleki hünerimi kullanmaktır. Bu bakış açısı ile santrallerin kurulduktan sonra çatıya veya yapıya verebileceği zararlar için de teminatlar sağlıyoruz. Bu durumda işçilikler ve montaj kusurları nedeni ile santralin mevcut yapıya verebileceği zararın montaj sonrasında karşılanması anlamına geliyor. Yatırımcıda Güneş Enerji Sistemlerine karşı güven oluşturan bu sigorta ürünü ilk aşamadaki belirsizliği ortadan kaldırıyor ve yatırımcının kurulum kararını vermesi kolaylaşıyor.

Hatta 10 kW Altı GES Kurulumu yapacak olan EPC Firmaları için bu konuda sigorta sertifikası veriyoruz. Sunum dosyalarına ekliyorlar ve yatırımcının endişelerini sigorta güvencesi ile aşıyorlar. Kaliteli işçilik ve kaliteli sistem algısını güçlendiriyoruz.

Gene 10 kW altı çatı sistemler için ( Kurulan Santral ) sigorta ürünleri geliştirdik. Bu poliçelerde GES bedeline uygun muafiyetler mevcut. Hatta Bazı sigortalı EPC Firmalarımız bu sigorta ürününü satış argümanı olarak yatırımcıya santralin yanında hediye olarak bile sunabilmektedir.

Diğer yandan sanayi tipi çatı güneş enerji santralleri için, yatırımcıya en uygun sigorta içeriği ile sigorta ürünleri sunmaya gayret ediyoruz. Yukarıda bahsettiğim gibi sigorta bir risk yönetimidir. Çatıda bulunan santralin ve mevcut yapının birleşik olarak en iyi teminat içeriği ile korunması esastır.

Biz Kotra Sigorta Olarak Çatı pazarına hazırız. Pazarın açılmasını bekleyen Yatırımcı, Üretici ve EPC Firmaları da kendilerini sigorta konusunda hazır ve güvende hissedebilirler.

  1. Bildiğimiz kadarıyla CW enerji ile yapmış olduğunuz bir çalışma ile üretilen panellerin 25 yıllık verimliliklerini sigorta güvencesi altına aldınız. Bu konuyu bizlere anlatabilir misiniz?

Bildiğiniz gibi şu an küresel pazarda fotovoltaik sektöründe bilinen ve uzun süredir tecrübe edilen bir teknoloji kullanılmakta. Bu teknoloji uluslararası arenada belirli standartlara ulaştı. Ülkemizde bu standartları yakalamış üreticilerimiz var. Neticede PV Enerji paneli üretiminde kullanılan hammaddeler ve kaliteleri de üreticiler tarafından bilinmekte. Ayrıca Her hammadde üreticisinin kendi ar-ge çalışmaları var. Sürekli daha iyi hammadde geliştirmek için birbirleri ile yarışmaktalar.

CW Enerji de bu konulardaki gelişmeleri takip edip, uluslararası standartlarda üretim yapan yerli üreticilerimizden biridir.

Ayrıca sigorta süreçlerinde 25 yıllık performans garantisi sigorta poliçesi için Reasürans şirketinin Risk – Üretim Mühendisleri bu standartlar hakkında denetimler yapmaktadır. Bu denetim ve incelemelerin ardından sigorta ürünü oluşturulabilir hale gelmektedir. Elbette ayrıca istenen birçok belge ve sertifika da mevcut.

Biz sigortacıların en başta sigorta poliçesi satmaktan öte ülkemiz sanayisinin önünü finansal açıdan açması ve onlara destek olması gereklidir. Bu üzerimize düşen bir görevdir.

Tanzim edilen sigorta poliçesi, üretilen güneş enerji panellerinin 25 yıllık verimliliğine ürün garanti şartnamesi paralelinde teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür. Bu ürün CW Enerji’nin performans garanti şartları için sigorta güvencesi sağlamaktadır ve ürünlerde yaşanabilecek performans kayıpları için güvence sunmaktadır. Neticede de yatırımcının ve finansman şirketinin kafasındaki ürünlerde yaşanabilecek sorunlarda üreticinin ürünleri değiştirip değiştirmeyeceği konusundaki soru işareti ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla Kurulumu yapılan güneş enerji santralinin taahhüt edilen enerji üretimini gerçekleştireceğine dair sigorta güvencesi sağlanmış olmaktadır.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram