Sektör Daha Çatıya Çıkmadan Çatıdan Düşmesin

Bildiğiniz gibi özellikle 2017 yılı ve öncesinde MegaWatt MegaWatt referansları olan Büyük Büyük firmaların dahi 2018 yılı ve sonrasında ki çatı pazarına bel bağladığını görmekteyiz. Şu an mW Ölçekli Lisanssız Güneş enerjisi Santrallerinin kurulumlarının çok azaldığı ve ileride daha da azalacağı öngörülmekte. Bu duruma ayak uydurulması elbette büyük istihdam sağlayan ve yatırımlar yapan firmalar için de kaçınılmaz.

Bu nedenle çoğu Firma özellikle 10 kW Altı uygulamaları için hazırlık yapmakta, Ekiplerini oluşturmakta ve Organizasyon yapılarını kurgulamaktadır.

Görünen o ki; 10 kW altı çatı sistemlerine yönetmelikler ve maliyetler bakımından start verilmesi ile birlikte tüketicilere bu sistemler çok hızlı anlatılacak ve kurulumlar büyük bir hız ile başlayacak. Gözlemlediğimiz kadarı ile Kamuoyu da bu konuda hazırlanmakta ve tüketicide pozitif algı oluşmaktadır.

Tüm sektörün ve tüm tarafların bu konuda heyecan içinde bekliyor olması akıllara “acaba tüm iş prosesleri doğru yönetilecek mi ?” sorusunu getirmektedir.

Bizlerde Solar Sektörüne hizmet sağlayan sigortacılar olarak, bu süreçleri analiz etmekte, Sigorta tekniği anlamında hangi ürünler ile hizmet vermemiz gerektiğini belirlemekte ve Sistemlerin kurulumları esnasında oluşabilecek hasar türlerini belirlemeye çalışmaktayız.

Bu yazımızda Uygulama / Montaj firmaları bakımından risklerimizi belirlemeye ve onlara uygun sigorta ürünlerini ifade etmeye çalışacağız. Yatırımcılar bakımında da sigorta ürünleri için bazı hassasiyetler mevcut. Onları da başka bir yazıda ifade edeceğiz.

                  EPC Firmaları için Derlemeye çalıştığımız başlıca Sigortalanabilir Riskler;
  • Bildiğiniz üzere arazi tipi sistemlerde uygulamayı yapan teknisyenlerin uygulama esnasında sadece santralin kendisine ve ekipmanlarına zarar verme ihtimali mevcuttur. Fakat çatı sistemlerinde kurulum yapılırken sistemin kendisinde zarar oluşması riskinin yanı sıra çatıya veya yapıya zarar verilme ihtimali de mevcuttur.
  • Çatı üzerinde çalışma yapılırken yapı sahibinin yanı sıra çevrede bulunan kişi ve diğer yapılar için de yüksekteki montaj ürün ve ekipmanlarının düşmesi risk bulunmaktadır.
  • Santralin devreye alınması veya montajı esnasında ev veya mevcut tesisin elektrik tesisatına zarar verilme riski mevcuttur.
  • Çatı sistemleri için yüksekte çalışan personelin iş kazası risklerine yüksek gerçekleşme olasılığı ile yüksekten düşme riski de eklenmektedir.
  • Enerji sisteminde meydana gelebilecek yangın riski, üzerinde bulunduğu yapının da yangın riski anlamına gelmektedir. Bileşik risk faktörü mevcuttur.
  • Kurulumu yapılan santralin montaj veya uygulama hataları nedeni ile mevcut yapıya devreye alındıktan sonra da zarar verme riski bulunmaktadır. ( Özellikle Uygulayıcı garanti süreleri bakımından ciddi şekilde ele alınmalıdır. )
  • Kurulumu yapılan sistemin kendisi için de riskler bulunmaktadır. ( hırsızlık, Ürünlerin Çatıya çıkarılması esnasında düşmesi, İnverterin bağlantı esnasında zarar görmesi vb. )

Yukarıda bahsettiğimiz riskler EPC firmalarının 3. Şahıslar için ve kendileri için oluşabilecek hasar türlerini kapsamaktadır. Bu riskler sigortalanabilir risk grupları içerisindedir. Bizce önemli olan konulardan biri de sistemlerin garanti süresi içerisinde mevcut yapıda oluşturabileceği zararlardır. Bu hasar çeşitini teminat altına alabileceğimiz ürün ismi mesleki sorumluluk sigortasıdır. Yatırımcılar ve EPC Şirketleri arasındaki güven ortamının tesisi için görüşümüz; muhakkak EPC firmasında bu sigorta ürününün bulunmasıdır.

Kıymetli EPC Şirketlerimiz için hayati bir bilgi daha verelim; 10 kW Altı Sistemlerin bedel anlamında ticari yatırımlara göre daha düşük maliyetli olması nedeni ile poliçelerdeki muafiyetler ayrıca sorun oluşturabilir. Oluşması muhtemel hasarların frekansı yüksek ( tekrar etme sıklığı ), hacmi ( Hasarın Maddi Boyutu ) az olacaktır. Bu duruma karşı EPC şirketlerimizin poliçelerindeki muafiyetleri iyi analiz etmesi gereklidir.

Biz sigortacılar sektörlerin / Ekonomilerin büyümesi ve istikrarı için hizmet vermekteyiz. Sigorta poliçeleri yükselme eğilimindeki ekonomilerde yükselme ivmesinin bozulmaması için kullanılan bir araçtır. Bir nevi Sigorta ekonomilerin emniyet supabıdır. Toplumda karşılıklı ekonomik güveni tesis edecek en güçlü araçtır.

Bu çerçevede Vatandaşlarımıza ve faaliyet gösteren şirketlerimize sigortalı, Güvenli ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram